Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi; (CBS, GIS) dar anlamıyla coğrafi referanslı grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması (sunulması) fonksiyonlarını yerine getiren bilgisayar donanımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir organizasyondur.

Coğrafi Bilgi Sistemi dediğimiz bu sistemle kente ait altyapıların tesisi ve yönetimi, trafik problemlerinin çözümü, kaçak yapılaşmanın önlenmesi gibi çözüm bekleyen birçok sorunlara cevap bulunabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), imar planlarının entegrasyonlarını sağlamak.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilecek, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelecek, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelecek ve geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğacaktır.

Coğrafi Bilgi Sitemleri Şube Müdürlüğü olarak, 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verilmiştir. Böylece, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu Belediyeleri bağlıyken, 6360 sayılı Kanun'dan sonra Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri de bağlanmış ve yüzölçümü 2150 km²’den 17.200 km²’ye çıkmıştır. 5 İlçede 273 adet mahalle bulunurken, 11 İlçe bağlandıktan sonra toplam 759 mahalleye çıkmıştır. 2018 yılı içinde 5393 sayılı Belediye Kanun 9. Maddesi'ne istinaden İlçe Belediyeleri Mahalle birleşmeleri ve mahalle ayırma işlemleri yapılmıştır. 16 ilçede toplam mahalle sayımız 715 adettir.


İLÇESİ

ALAN (m²)

ALAN (km²)

MAHALLE SAYISI**

NÜFUS 2021*

NÜFUS 2022*

NÜFUS DEĞİŞİM ORANI (%)

AKKIŞLA

414,764,645

414.76

15

5,804

5,563

-4.24

BÜNYAN

1,220,668,566

1220.67

46

30,099

29,704

-1.32

DEVELİ

1,920,380,208

1920.38

77

66,507

66,840

0.50

FELAHİYE

442,636,925

442.64

17

5,536

5,419

-2.14

HACILAR

164,534,757

164.53

12

12,471

12,465

-0.05

İNCESU

808,064,080

808.06

30

28,755

29,120

1.26

KOCASİNAN

1,556,411,680

1556.41

93

404,780

409,005

1.04

MELİKGAZİ

598,994,431

598.99

58

589,852

594,344

0.76

ÖZVATAN

236,965,343

236.97

13

3,800

3,819

0.50

PINARBAŞI

3,415,153,836

3415.15

122

21,903

21,240

-3.07

SARIOĞLAN

703,412,124

703.41

28

13,777

13,396

-2.80

SARIZ

1,203,987,952

1203.99

44

9,321

9,282

-0.42

TALAS

445,132,449

445.13

30

168,783

169,214

0.26

TOMARZA

1,392,958,623

1392.96

54

21,630

21,100

-2.48

YAHYALI

1,798,168,264

1798.17

41

35,674

35,481

-0.54

YEŞİLHİSAR

877,764,742

877.76

35

15665

15,531

-0.86

TOPLAM

17,199,998,625

17200.00

715

1,434,357

1,441,523

0.50

*2021 ve 2022 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları

** Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtlarından alınmıştır.

Tablo 1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı İlçelerin Alan, Nüfus ve Yıllara Göre Değişim Oranları

 

2022 Nüfus Yoğunluğu

Resim 1. Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki Mahallerin Nüfus Yoğunluğu

 

Kayseri İl Haritası

Resim 2. Kayseri İl Haritası

 

Kayseri İli Genişleyen Sınırlar

Resim 3. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırının Yasalara Göre Genişlemesi

 

CBS Analizleri ve Tematik Haritalar

https://cbs.kayseri.bel.tr web adresinden “C.BS. Analizleri” sayfasına girilerek yıllara göre, Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Konumsal Analizi, İnşaat Halinde Olan Binalar ve Nüfus Yoğunluğu Haritası ve benzeri analiz haritalarına *.pdf ve *.jpg formatında ulaşılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Konum Bilgileri

2022 Yılı İnşaat Halinde Olan Yapılar

Resim 4. Kayseri Kent Merkezi ve Çevresinde 2022 Yılında İnşaat Halinde Olan Yapılar

 

2021 Yılında Meydana Gelen Trafik Kazaları

Resim 5. 2022 Yılı İçerisinde Kayseri Kent Merkezi ve Çevresinde Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Konumsal Analizi

 

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmadır. Bu çalışmada Polis Sorumluluk Sınırları içinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların konumu bilgilerini İl Emniyet Müdürlüğü tarafından coğrafi bilgi sistemi veri tabanına işlenmektedir. Bu sayede kaza yapılan tehlikeli kavşak ve yolların tespiti yapılarak UKOME kararlarının alınması, trafik tedbirlerinin ve sinyalizasyonun buna göre düzenlenmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü kendi girdiği verilerin tarihlere göre analiz etmektedir.

Analiz Uygulaması Ekran Görüntüsü

Resim 6. Ölümlü ve Yaralanmalı Kazaların Isı Haritası Ekran Görüntüsü

 

Adres Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları için en temel altlık olan Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 714 adet olan mahalle sınırlarının ve bu mahallelerin şehir içi ulaşımı sağlayan cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) ağlarının Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) eşleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına vektör veri haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Bu işlem için mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri ve İmar Planları gibi altlıklar ile TÜİK verileri ve İlçe Belediyelerinin ilgili verileri kullanılmaktadır. Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup, sistemin kurulmasına müteakip uluslar arası standartlara uygun WMS (Web Map Service) linkleri ile KASKİ, KayseriGaz, KCETAŞ, PTT, TELEKOM gibi adres bileşenini kullanan TUİK adres veri tabanına bağlanan İtfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşların kendi bilgi sistemlerinde kullanacağı şekilde paylaşımı sağlanacaktır. Aynı zamanda da vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi ve cbs.kayseri.bel.tr sitesinden Nöbetçi Eczaneler, Kayseri Kent Bilgi Sstemi (2B), İlçe/Mahalle-Muhtar Bilgisi, Adres Kodu Doğrulama, Adres Kodu Öğrenme, Kayseri Haritaları İndir, Mezarlık Bilgi Sistemi, C.B.S. Analizleri, Mobil Uygulama için Kent Rehberi (iOS ve Android), Sayılarla Kayseri (UAVT), GPS Konum Belirleme vb. gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Bu veriler kent bilgi sisteminin sağlayacağı kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en kısa yol sorgulamaları, navigasyon hizmetleri gibi ihtiyaçlar içinde altlık olacağından oluşturulması ve güncel tutulması önem arz etmektedir.

 

QR Kodlu Kapı Numarası

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) tasarım çalışması biten ilçelerimiz olan Akkışla ve Felahiye İlçelerindeki binalara QR kodlu kapı numarası levhası montajı yapılmıştır. MAKS tasarım çalışması tamamlandıkça diğer ilçelerimizde de QR kodlu kapı numarası levhası üretim ve montaj yapılması planlanmaktadır. Akıllı telefonunuzla okuttuğunuz QR kod sayesinde, Adresi, Yapı Ruhsat Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde bulunan Kat Adeti, Bağımsız Bölüm Sayısı, UAVT Kodu, Pafta/Ada/Parsel Bilgileri, Parselin Alanı, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Isıtma Sistemi, Ortak Kullanım Alanları, Yapının Taban Alanı vb. Bağımsız Bölümlerin Adres Kodu, Afet Toplanma Yerleri, Mahalle Muhtar Bilgilerine ulaşılmaktadır.

Qr Kodlu Kapı Numarası

Resim 7. QR Kodlu Kapı Numarası

Qr Kodlu Kapı Numarası Detayları

Resim 8. QR Kodlu Kapı Numarası Levhası Okutulunca Gelen Veriler

 

İmar Planları

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile beraber yürütülen projede, https://cbs.kayseri.bel.tr web sayfasından kullanıcı girişi yapmadan tüm vatandaşlara 16 ilçenin güncel olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları sunumu yapılmaktadır. Web sitesinde 1/25000 ölçekli nazım imar planı, adres verileri, köy yerleşim ve ova alanları, adres arama, kentsel dönüşüm alanları sunulmaktadır. Genel, önemli yer, adres, elektrik direği, pazaryerleri ve mezarlık arama özelliği eklenmiştir. Ayrıca 360° sanal tur, Drone ile şehrin önemli bölgelerinde uçulan yerlerin hava fotoğrafları da eklenmiştir. Afet Toplanma Yerleri ve Polis Sorumluluk Alanları da bulunmaktadır.

İmar Planları Sayfası

Resim 9. İmar Planları Sayfası Ekran Görüntüsü

 

İmar Planları Sayfası

Resim 10. Billboard Tasarımı

 

360° Panoramik Görüntü

Drone ile şehrin belirli noktalarında çekilen görüntüler birleştirme teknikleri ile 360° panoramik görüntüler elde edilip https://cbs.kayseri.bel.tr web adresi içinde sunulmaktadır. Belediyemiz tarafından yapılan yerler, turistlik, ilçe merkezleri, mesire alanları, sosyal yaşam merkezleri, alt ve üst geçitler, yollar, kentsel dönüşüm yerleri çekilmektedir. Drone ile 360° panoramik görüntüler elde edilmiştir. Vatandaşlarımız bu uygulama ile hem web'den hem de mobil uygulamadan Kayseri'yi havadan izleyebilmektedir.

 

Drone Görüntüsü

 

Drone Görüntüsü

Drone Görüntüsü

 

Drone Görüntüsü

Resim 11,12,13,14. 360° Panoramik Kayseri Ekran Görüntüsü

 

Drone İle Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Üretimi

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerde ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi yapılmaktadır. Tamamen belediyemizin personeli tarafından çekip yazılımlarla işlediğimiz görüntüler https://cbs.kayseri.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

 

Hava Görüntüsü

 

Hava Görüntüsü


Hava Görüntüsü

Resim 15,16,17. Hava Fotoğrafı Görüntüsü

 

Kadastro Web Uygulaması

https://cbs.kayseri.bel.tr web sitesinden kullanıcı girişi yapılarak erişilebilen kadastro web uygulamasında; 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, adres verileri, parsel sorgulama, parsel alan bilgisi, Kadastro mahalleri, kamu mülkiyetleri, 18. Madde uygulamaları, tarihi eserler, köy yerleşim ve ova alanı, imar plan tadilat takipleri, kentsel dönüşüm alanları, afet tehlike alanı, DSİ, jeoloji verileri uydu ve ortofoto görüntüsü, 360° sanal tur, Drone ile şehrin önemli bölgelerinde uçulan yerlerin hava fotoğrafları, donatılar; cami, eğitim tesisleri, sosyal ve kültürler tesisler, resmi kurumlar, sağlık tesisleri bulunmaktadır. 2021 yılına ait uydu görüntüsü eklenmiştir. Çağrı merkezi personelleri için önem arz eden büyükşehir belediyesi sorumlu olduğu yollar eklenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, 16 İlçe Belediye Başkanlığı ve personelleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Mülkiyet ve mülkiyet detaylı sayfalarında yapılan çalışmalar kadastro web sayfasında da yapılmıştır.

Kadastroweb Sayfası

Resim 18. Kadastro Web Sayfa Görüntüsü

 

Adres Talep Başvurusu

https://cbs.kayseri.bel.tr web adresi içinde vatandaşlarımız belediyeye gelmeden adres ve numarataj işlemlerini web üzerinden yapmaktadır. Adres talep başvurusunda; adres beyan formu başvurusu, yeni yapı adres başvurusu, adres değişikliği başvurusu, geri gönderilen başvuruyu güncelleme ve başvuru sonucu sorgulama bulunmaktadır. Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas İlçelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Billboard reklam panolarına asılarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek için duyuru yapılmıştır.

Adres Talep Başvurusu Broşürü

Resim 19. Adres Talep Başvurusu Broşürü

 

Kent Rehberi Broşürü Güncellenerek Basım Yapıldı

Kent Rehberi broşür olarak bastırıldı ve Rehberde ibadethaneler (camiler), Okullar (Kreşler, İlkokullar , Üniversiteler…), Sağlık Kurumları (Hastaneler, ASM, Eczaneler), Parklar, Taksi Durakları, Kamu Kurumları, Misafirhaneler, Kütüphaneler, Müzeler, Huzur evleri, Aşevleri, Belediye Spor Tesisleri, Tarihi Eserler, AVM, Pazar Yerleri, Akaryakıt İstasyonları, Bilet Satış Noktaları, Otobüs Durakları, Otoparklar, Raylı Sistem Durakları… Kent rehberi servisi altında sunulmaktadır.

Resim 20,21. Kent Rehberi Broşür Görüntüleri

 

Türkçe ve İngilizce Kayseri Turizm Haritası

Yerli ve yabancı Turistlerin kenti kolay gezmesi amacıyla Turistlik Kayseri Haritası yaptırılması ve bastırılması işidir.

Haritada, Kayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır.

Ön sayfasında Sultan Sazlığı Milli Park, Kapuzbaşı Şelaleleri, Geleneksel Tatlar, Koramaz Vadisi, Mimarsinan Evi Müzesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Soğanlı Vadisi, Yılkı Atları, Kültepe Kaniş Karumu,Tarihi Talas, Kayseri Kalesi, Yamula Barajı Gölü, Ali Dağı Yamaç Paraşütü görselleri bulunmaktadır.

Rota, Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nden (Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koyan 44 durak sunmaktadır. Gevher Nesibe Medresesi önündeki gösteri meydanından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı, Hunat, Yoğunburç, Kayseri Mahallesi ve Camiikebir bölgelerini içeren bu güzergâh, Kayseri’deki Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminden izleri barındırmaktadır. Kayseri, ikinci başkentliğini yaptığı Selçuklu Medeniyeti eserleriyle Türkiye’deki en önemli illerden biri olduğundan, Kültür Yolu rotasında 12. yüzyıl ve sonrasına ait yapılar öne çıkmaktadır. Güzergâh boyunca yer alan tarihi eserlerin birçoğunun restorasyonları Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmiş ve boş durumda olan yapılara çeşitli fonksiyonlar verilmiştir. Tarihi eser ziyaretlerinin dışında, kültür yolu rotasında geziyi keyifli hale getirecek restoran ve kafeler bulunmakta, ziyaretçileri eğlendirecek ve şaşırtacak çeşitli enstalasyon alanları sunulmaktadır. Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere sunulmaktadır. Türkçe ve İngilizce Kayseri Turizm haritasında 15 adet "Tarihi Yapıların" açıklaması vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

Resim 22,23,24,25. Kayseri Turizm Haritası Görüntüleri

 

 

Son Düzenleme Tarihi:15.02.2023