Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi; (CBS, GIS) dar anlamıyla coğrafi referanslı grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması (sunulması) fonksiyonlarını yerine getiren bilgisayar donanımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir organizasyondur.

Coğrafi Bilgi Sistemi dediğimiz bu sistemle kente ait altyapıların tesisi ve yönetimi, trafik problemlerinin çözümü, kaçak yapılaşmanın önlenmesi gibi çözüm bekleyen birçok sorunlara cevap bulunabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), imar planlarının entegrasyonlarını sağlamak.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilecek, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelecek, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelecek ve geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğacaktır.

Coğrafi Bilgi Sitemleri Şube Müdürlüğü olarak, 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verilmiştir. Böylece, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu Belediyeleri bağlıyken, 6360 sayılı Kanun'dan sonra Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri de bağlanmış ve yüzölçümü 2150 km²’den 17.193 km²’ye çıkmıştır. 5 belediyede 229 adet mahalle bulunurken, 11 Belediye bağlandıktan sonra toplam 757 mahalleye çıkmıştır.

2018 yılı içinde 5393 sayılı Belediye Kanun 9. Maddesi'ne istinaden İlçe Belediyeleri Mahalle birleşmeleri ve mahalle ayırma işlemleri yapılmıştır. 16 ilçede toplam mahalle sayımız 714 adettir.

İLÇESİ

ALAN (m²)

ALAN (km²)

MAHALLE SAYISI**

NÜFUS 2018*

NÜFUS 2019*

NÜFUS DEĞİŞİM ORANI (%)

AKKIŞLA

414,764,645

414.76

15

6,429

6,247

-2.87

BÜNYAN

1,220,661,273

1220.66

46

31,497

30,603

-2.88

DEVELİ

1,905,005,245

1905.01

77

65,322

65,745

0.65

FELAHİYE

442,856,172

442.86

17

6,602

5,861

-11.91

HACILAR

164,700,198

164.70

12

12,426

12,414

-0.10

İNCESU

808,074,278

808.07

30

26,353

27,969

5.95

KOCASİNAN

1,556,347,903

1556.35

93

391,661

396,912

1.33

MELİKGAZİ

599,110,203

599.11

58

555,671

571,166

2.75

ÖZVATAN

236,966,227

236.97

13

5,413

4,164

-26.23

PINARBAŞI

3,414,449,589

3414.45

122

26,911

24,080

-11.12

SARIOĞLAN

703,426,504

703.43

27

16,938

14,552

-15.18

SARIZ

1,203,978,868

1203.98

44

10,098

9,583

-5.23

TALAS

445,129,909

445.13

30

157,695

163,773

3.78

TOMARZA

1,392,971,382

1392.97

54

22,808

22,166

-2.86

YAHYALI

1,798,615,472

1798.62

41

36,331

36,074

-0.71

YEŞİLHİSAR

886,010,707

886.01

35

17,525

16,098

-8.49

TOPLAM

17,193,068,575

17193.07

714

1,389,680

1,407,409

1.27

*2018 ve 2019 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları

** Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtlarından alınmıştır.
Resim 1. 2019 yılına ait Kayseri İl Haritası


Resim 2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırının Yasalara Göre Genişlemesi

Resim 3. Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırı

360°  SANAL TUR

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerde ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler   resim birleştirme teknikleri ile 360° görüntüler elde edilip uygulama olarak sunulmuştur. Vatandaşlarımız bu uygulama ile hem web'den hemde mobilden Kayseri'yi havadan 360° sanal tur ile izleyebilmektedir. https://cbs.kayseri.bel.tr web adresi içinde sunulmaktadır.  


Resim 4. 360° Sanal Tur Ekran Görüntüsü

DRONE İLE FOTOGRAMETRİK HAVA FOTOĞRAFI ÜRETİMİ

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerde ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi yapılmaktadır. Tamamen belediyemizin personeli tarafından çekip yazılımlarla işlediğimiz görüntüler https://cbs.kayseri.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunulmaktadır


Resim 5. 

Drone ile Çekilen Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Görüntüsü
Resim 6. Drone Çekim Görüntüsü

11 İLÇENİN NUMARATAJ ÇALIŞMALARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesi ile birlikte Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) adres ve numarataj yetkisinin, Büyükşehir Belediyesi'nde olması kaydıyla 11 İlçe Belediyesi ile birlikte yürütülmesine 12.05.2014 tarihinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren cbs.kayseri.bel.tr sitesinden 11 ilçe belediyesinde çalışan numarataj yetkililerine kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Numarataj Yetkililerinden gelen numarataj bina talepleri, CBS Servisinde, adres kayıt sisteminden kontrol edilerek Ulusal Adres Veri Tabanı'na ve coğrafi bilgi sistemlerine girilmektedir.

Bu işlemlerin güncel doğru ve teknolojik imkanlarla yapılabilmesi için, ilçe belediyelerine internet üzerinden çalışan bir yazılım hazırlanmış ve ilçe belediyelerinde yetkili personellere bu yazılım açılmıştır. Bu yazılım ile her ilçe kendi bölgesinde uydu görüntülerine, kadastro parsel bilgilerine ve sisteme işlenen adres bileşenlerine ulaşabilmektedir.

Resim 7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçe ve Mahalle Sınırları


Resim 8. İlçe Belediyelerinden, Büyükşehir Belediyesi'ne gelen numarataj bina (yapı) talepler ekranı


6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırı il mülki sınırı genişlediğinden dolayı numarataj çalışmaları ve belediyemizin projelerine altlık oluşturması için güncel hava fotoğrafı (ortofoto) ihtiyacı doğmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kendi projelerini gerçekleştirmek için çektirilen hava fotoğrafı (ortofoto) bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 16 ilçe belediyesine ait 2015 yılı hava fotoğrafı (ortofoto) Bakanlıktan resmi olarak istenmiştir. Belediyemize verilen 783 GB ve 1353 adet pafta olarak verilen Hava fotoğrafı (ortofoto) tek parça haline getirilmiştir. Hava fotoğrafı (ortofoto) adres ve numaralama çalışmaları, ilçe belediyeleri ve belediyemiz projelerinde altlık olarak kullanılmaktadır.
.

Resim 9. Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırının 2015 yılı ortofoto haritası.

GPS KONUM BELİRLEME

UYDU BAZLI KONUM BELİRLEME (GPS) PROJESİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan CORS-TR projesi ile sürekli sabit jeodezik GPS ağları oluşturulmuştur. 2009 yılı içerisinde alınan Profesyonel GPS’ler ile gerekli protokoller yapılarak CORS-TR projesine dâhil olunmuş olup, hâlihazır haritaların dinamik hale getirilmesi ve coğrafi bilgi sistemlerine hızlı bir şekilde veri üretmek veri güncelliğini sağlayacak şekilde teknolojik destek sağlanmıştır.

Kayseri il sınırını kapsayacak şekilde 3 tane sabit GPS referans istasyonu kurulmuştur. Bu kapsamda KCTAŞ, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri ile ortak hareket edilmiştir. Bu çalışma Türkiye'de örnek teşkil edecek ortak bir çalışma olmuştur.

Noktaların ip numaraları ve port bilgileri için tıklayınız.

ADRES BİLGİ SİSTEMİ

Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları için en temel altlık olan Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 757 adet olan mahalle sınırlarının ve bu mahallelerin şehir içi ulaşımı sağlayan cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) ağlarının Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) eşleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına vektör veri haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Bu işlem için mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri ve İmar Planları gibi altlıklar ile TÜİK verileri ve İlçe Belediyelerinin ilgili verileri kullanılmaktadır. Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup, sistemin kurulmasına müteakip uluslar arası standartlara uygun WMS (Web Map Service) linkleri ile KASKİ, KayseriGaz, KCETAŞ, PTT, TELEKOM gibi adres bileşenini kullanan TUİK adres veri tabanına bağlanan İtfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşların kendi bilgi sistemlerinde kullanacağı şekilde paylaşımı sağlanacaktır. Aynı zamanda da vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi ve cbs.kayseri.bel.tr sitesinden Nöbetçi Eczaneler, Kayseri Kent Bilgi Sstemi (2B), Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi, İlçe/Mahalle-Muhtar Bilgisi, Adres Kodu Doğrulama, Adres Kodu Öğrenme, Kayseri Haritaları İndir, Mezarlık Bilgi Sistemi, C.B.S. Analizleri, Mobil Uygulama için Kent Rehberi (iOS ve Android), Sayılarla Kayseri (UAVT), GPS Konum Belirleme vb. gibi uygulamalar bulunmaktadır.Resim 10. 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi

Bu veriler kent bilgi sisteminin sağlayacağı kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en kısa yol sorgulamaları, navigasyon hizmetleri gibi ihtiyaçlar içinde altlık olacağından oluşturulması ve güncel tutulması önem arz etmektedir.

TARİHİ ESER VE TURİZM BİLGİ SİSTEMİ

Tarihi Eser Bilgi ve Turizm Sistemi ile Kayseri’nin tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterini yansıtan taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımı yapılacaktır. Bu sistemde kullanılacak akıllı harita sistemiyle hinterlant sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin, gezilecek yerlerin ve konaklama alanlarının yerleri, ulaşım bilgileri, resimleri ve öznitelik bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmada mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri, İmar Planları gibi altlıklar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan veriler ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri kitabındaki bilgiler kullanılmaktadır.

Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup sistem Müzeler, Koruma Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi gibi bu bilgileri kullanan diğer kurum ve kuruluşların yararlanabileceği şekilde paylaşımı sağlanmaktadır. Aynı zamanda vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Resim 11. Tarihi Eser ve Turizm Bilgi Sistemi

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Müdürlüğümüzün yürütmekte bulunduğu projelerden bir diğeri ise mezarlık bilgi sistemidir. Kent Bilgi Sistemlerinin bir aracı olan Mezarlık bilgi sisteminin amacı mezarlıkta bulunan coğrafi veri ile sözelde bulunan mezara ait tapu ve mevta bilgilerinin ilişkilendirilmesi ile ilişkilendirilen bu verinin çeşitli araçlar kullanılarak (web, kiosk ve mobil) halkın kullanımına sunulmuştur. Bu sayede kişiler çeşitli sorgulama yöntemleri ile mezara ait tapu ve mevta bilgilerine çok kolay ve istediğinde ulaşabilmektedir. Ziyaret etmek istediği mezara bir yol şeması ve yönlendirme bilgileri sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşmaktadır.

Resim 12. Mezarlık Bilgi Sistemi

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Mezarlık Şube Müdürlüğü işbirliği ile ilk olarak şehrimizin en eski mezarlıklarından biri olan Asri Mezarlıkta çalışılmıştır. Toplam 118 ada, 4160 parsel, 74.585 mezar ve mezarlık bünyesindeki giriş kapıları, yollar ve çeşmeler çeşitli çizim programları kullanılarak ve arazi çalışmaları yapılarak sayısal hale dönüştürülmüştür. Ayrıca Gesi-İldem, Argıncık, Bülbülpınarı ve Anbar Mezarlıklarının sayısal hale getirilerek bilgi sistemi oluşturulmuştur.

KAYSERİ ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ (KUBİS)

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile beraber yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki tüm otobüs duraklarının yerleri ve otobüs hatlarının güzergahları veri tabanına atılmıştır. cbs.kayseri.bel.tr internet adresinden Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi yapılarak, otobüs, tramvay, bisiklet ve taksi kullanarak uydu görüntüsü üzerinden nereden, nereye sorgulamaları yaparak "Bineceğim En Yakın Durak", "İneceğim En Yakın Durak, "En Yakın Eczane", "En Yakın Hastane", "Durak Bilgisi Getir", "Mesafe Ölçümü Yap" ve "Haritadan Bilgi Al" sorgulamaları yapılabilmektedir. Kullanabileceğiniz araçlarda otobüs, tramvay, bisiklet ve taksi seçeneklerinden hangisini kullanmak istediğinizi seçip, mesafe ve bilet sayısını bulabilmektesiniz. Otobüs hattı saatleri, önemli yerler, adrese git, cadde, sokak, bulvar ve meydan arama, bilet satış ve dolum yerleri gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.

Resim 13. Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi (KUBİS)

DİĞER PROJELER VE HİZMETLER

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki tüm akaryakıt istasyonları sisteme atılarak ruhsatlar ve arazi kullanımları sistemden kontrol edilmektedir.

Resim 14. Akaryakıt ve LPG istasyonları

  • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile tapu ve kadastro bilgilerinin kurum içerisinde online olarak sorgulanması için uygulama yazılmıştır.

Resim 15. Tapu kayıtlarının online sorgulama ekranı

  • İdari sınırlarının belirlenmesi ve proje çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere 16 ilçe sınırının sayısal kadastrosu veri tabanına eklenmiştir.

Resim 16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 16 İlçe Belediyesinin kadastro verileri

  • Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki adres bilgi sistemi yapılan Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Sarız, Sarıoğlan, Özvatan ve Yeşilhisar Belediyelerine bağlı mahallelerin cadde-sokak haritası A3, A2 ve A0 kağıt ebadında pdf formatında güncel olarak haritalar hazırlanarak çıktı almaya müsait olarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca Kayseri kent merkezi ve çevresinin farklı ölçekler ve ebatlarda hazırlanan haritalar mevcut olup, http://cbs.kayseri.bel.tr adresinden tüm uygulama ve haritalar indirilip çıktı alınabilmektedir.

Resim 17. Büyükşehir Belediye sınırlarındaki mahallelerin güncel cadde-sokak haritası


KAYSERİ HARİTALARI İNDİR

Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar Belediyelerine bağlı mahallelerin kent rehberi haritası A2, A3 ve A0 kağıt ebadında pdf ve JPG formatında birleşen ve ayrılan mahallerin kent rehber haritası güncellenerek çıktı almaya müsait olarak kullanıma sunulmuştur. 2018 yılı içinde 5393 sayılı Belediye Kanun 9.maddesine istinaden İlçe Belediyeleri Mahalle birleşmeleri ve mahalle ayırma işlemleri yapılmıştır. Buna göre Kayseri kent merkezi ve çevresinin farklı ölçekler ve ebatlarda hazırlanan haritalar mevcut olup, http://cbs.kayseri.bel.tr adresinden tüm uygulama ve haritalar indirilip çıktı alınabilir. Diğer ilçelere ait kent rehberi haritası arazi çalışmaları yapıldıkça vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Resim 18.Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki İlçeler, kent merkezi ve çevresine ait çeşitli ölçek ve ebatlardaki indirilebilir PDF haritaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları


TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TURİSTLİK KATLANABİLİR CEP HARİTASI

Yerli ve yabancı Turistlerin kent merkezini kolay gezmesi amacıyla Kayseri'nin kent merkezine ait Türkçe ve İngilizce Turistlik Katlanabilir Cep Haritası yaptırılmıştır.
Haritada, Kayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır. Rota, Gevher Nesibe Medresesi’nden (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koyan 40 durak sunmaktadır. Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere sunulmaktadır. Türkçe ve İngilizce Kayseri Katlanabilir Cep Turizm haritasında 14 adet "Tarihi Yapıların" açıklaması turistlerin ve vatandaşın hizmetine sunulmuştur.
 
Resim 19-20.  Kayseri Kent Merkezinin Türkçe Turistlik Katlanabilir Cep Haritası


KENT REHBERİ

Yerli ve yabancı Turistlerin kenti kolay gezmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turistlik Kayseri Haritası broşür olarak yaptırılmıştır. Rehberde kültür yolu, ibadethaneler, okullar, hastaneler, türbe, kümbet, medrese, tarihi bina, hamam, mezarlık, tarihi çarşı, kültür merkezi, müze, resmi bina, itfaiyeler, kaymekler, hava alanı, parklar, KAYSERAY güzergahları ve ulaşım istasyonları ve Kayseri'nin doğal güzellikleri, şehrin çevresindeki eski eserler, şehir içerisindeki tarihi eserler, müzeler, şehrin önemli merkezleri, bisiklet yolları ve durakları, tramvay hat ve durakları ve AVM'ler vs. bulunmaktadır  


 
Resim 21-22. Kayseri Kent Rehberi Broşürü

TÜRKÇE VE İLGİLİZCE TURİSTLİK HARİTA (büyük boy)

Yerli ve yabancı Turistlerin kent merkezini kolay gezmesi amacıyla Kayseri kent merkezine ait türkçe ve ingilizce Turistlik Kayseri Haritası yaptırılmıştır.

Haritada, Kayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır. Rota, Gevher Nesibe Medresesi’nden (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koyan 40 durak sunmaktadır. Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere sunulmaktadır. Türkçe ve İngilizce Kayseri Turizm haritasında 14 adet "Tarihi Yapıların" açıklaması turistlerin ve vatandaşın hizmetine sunulmuştur. 
Resim 23-24. Kayseri Kent Merkezinin Türkçe Turistlik Haritası Ciltli
Resim 25-26. 

Kayseri Kent Merkezinin İngilizce Turistlik Haritası Ciltli
Son Düzenleme Tarihi: 06.02.2020